Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 11 februari, 2004

040211 – Dejtingtest

Jag gjorde ett test på nätet igår. Det handlade huvudsakligen om ifall man är redo att ge sig ut och börja dejta. Till min förvåning verkar det vara ett välkonstruerat test, för det gav mig en bild som stämmer ganska väl överens med hur jag upplever läget just nu. Allt stämmer väl inte, men en hel del.

Här kommer den text jag fick som svar.

Din självbild kunde vara bättre.

Hur vi ser på oss själva är avgörande för vad vi kan få ut av ett möte med en ny människa. Positiva omdömen vi får stöttar och hjälper oss framåt, ger oss en god självkänsla. Men vi har alla också hört negativa saker om oss, eller så har vi själva dragit mindre smickrande slutsatser av vad andra har sagt. Sådana erfarenheter kan skapa tankar som Jag duger inte, jag klarar inte av att göra det här, jag var inte tillräckligt smart och snygg.

Du har en hygglig självbild men behöver stärka den ytterligare.

En tänkbar tankefälla för dig är om du sätter negativa etiketter på dig själv, om vem du är och vad du är värd. En etikett fungerar som en slags stämpel som sedan kommer att försämra din självkänsla. Du talar om för dig själv att dina kvalifikationer inte räknas, att du inte duger. Om du då och då har tankar som ”jag kommer aldrig att räcka till i en relation” så skapar du en lägre tilltro till din förmåga att faktiskt lyckas i en relation. Negativa etiketter på dig själv kommer att påverka hur du upplever möten du med andra. Ett mindre lyckat möte tar du som bevis på att du är mindre lyckad. Du sätter en etikett på dig själv istället för själva händelsen, vilket ger den en starkare negativ innebörd än vad den är värd.

En annan sak som kan försämra din självbild är om du jämför dig själv med andra, och alltid kommer till korta: Jag är inte lika attraktiv som andra. Genom att förminska dina egna goda egenskaper, och förstora andras, så lurar du dig själv att tro att du inte får välja själv du får hålla till godo med den som väljer dig.

Med en negativ självbild riskerar du att trampa i tankefällan allt är ditt fel, att det bara är på dig det hänger om en relation ska fungera: ”han vill inte träffa mig igen eftersom jag pratade för mycket på den förra dejten”. Du förutsätter att andra människor beter sig dumt på grund av dig, att det är du som gör något fel.

Fundera över din motivation – den kunde vara bättre. 

De mest avgörande faktorerna för hur du mår är faktiskt dina förväntningar och tilltro till dig själv. Forskning visar att om vi sätter höga men realistiska mål, som inte skyms av hinder, och sedan omsätter dem till inre bilder som vi dagligen ser framför oss så ökar våra möjligheter att nå dem.

Du bör ge akt på hur du tänker! Tänk på att dina förväntningar påverkar vad du kommer att lägga märke till. Du riskerar att bli bättre på att identifiera hinder än att se möjligheter. Hamnar du där kommer du dels att måla upp allehanda tänkbara katastrofer i din framtid, dels börja tvivla på din egen förmåga att hantera dem.

När du tänker katastroftankar som ingen kommer att vilja ha mig och därför kommer jag aldrig att bli lycklig kommer dina känslor att påverkas negativt. Det kan också göra dig mindre öppen för alternativa skeenden eftersom du redan har valt hur du tror det ska gå. Självklart påverkar detta din motivation och det kommer inte att kännas särskilt roligt eller utmanande att vara ute och dejta.

En annan risk som föreligger är att du fokuserar för mycket på dina känslor och gör dem till sanningar, fast de inte är det. Hur kan du veta att ingen kommer vilja att ha dig? Hur kan du veta att du är ett andrahandsval? Det är dina egna tankar om dig själv, inget annat.

En tredje tankefälla är du bör se upp med är alla måsten och borden som lätt dyker upp i dina tankar, som att det måste kännas rätt från början. Det blir lätt ett svart-vitt tänkande som tar över och styr dig. Med en alltför precis övertygelse om hur du och de du möter måste vara, riskerar du att missa möjligheter till förhållanden som skulle kunna ge dig massor inklusive sådant som du inte visste att du ville ha.

Försök ha en mer optimistisk inställning.

Om man tror att man kommer att ha en dålig dejt kommer man sannolikt att uppfatta dejten som en negativ upplevelse. Om du tror att du inte kommer att bli vald eller att bli lycklig så kommer det nog att stämma. Du kommer automatiskt att dras till upplevelser som kommer att bekräfta det du tror och tänker.

Då vi tänker pessimistiskt sker en försvagning av oss själva och vi upplever att vi inte kan styra eller påverka. En optimistisk inställning till förändring kan hjälpa dig att växa och utvecklas. Du kan välja att se alla de erfarenheter du gör som inlärning; tänk om ett litet barn som ska lära sig gå slutade försöka efter att ha ramlat en gång?

Din inställning kunde vara betydligt bättre. Det är bra att vara realistisk och att noggrant utvärdera de erfarenheter man gör, men utgå aldrig från att det är fel på dig. Att möta andra, att finna någon man passar bra ihop med, är en lång process. Det är inte som det beskrivs, att det bara säger klick och sen är allting klart. För kungen och drottningen tog det fyra år innan de slutgiltigt slog till!

Ofta utgår du i dina resonemang från en känsla du har, och låter den styra dig. Bara för att du tror dig vara ett andrahandsval för någon så behöver det verkligen inte vara så. Varför skulle någon träffa dig om han eller hon inte ville göra det? Du tror dig ofta att veta på förhand vad andra människor tänker om dig. Och det är alltid något negativt: ”hon sa att jag klär mig snyggt, nu tycker hon att jag är fåfäng”. Men även om vi alla lägger ner en hel del möda på att försöka lista ut vad andra tänker, så kan vi faktiskt aldrig veta det (om vi inte frågar) och det gäller dig också.

Annonser

Read Full Post »