Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 17 november, 2016

Jag är inte lika nöjd med förskolan längre. Känslan kom över mig idag och den är tung att bära.

Det som från början var en barngrupp på tolv barn är nu en barngrupp på femton barn. Skolverkets riktmärke är 6-12 barn per grupp för barn som är 1-3 år gamla.

Stora barngrupper för små barn innebär kort tid till att se varje barn och många relationer att hålla reda på för barnen. Det kan bli trångt och ljudnivån kan bli hög. Fler vuxna knutna till gruppen innebär inte automatiskt att det fungerar bättre.

Jag trivs bäst med en av pedagogerna, förskoleläraren. Hon är alltid glad när hon ser oss och hon verkar tycka om min dotter. Hon ger ofta information om hur dagen har varit eller om vad som är på gång.

Jag trivs mindre bra med en annan av pedagogerna, barnskötaren. Hon verkar inte tycka lika bra om min dotter. När hon ger information gör hon det på ett förvånansvärt opedagogiskt sätt som gör att det är lätt att ta det hon säger som kritik.

Det finns en tredje pedagog, en barnskötare som vikarierar på en tjänst som förskolelärare som inte är tillsatt. Hon är trevlig men jag upplever att de andra pedagogerna inte alltid beter sig bra mot henne och det bekymrar mig. Jag är känslig för sådant så jag kanske överdriver men jag tror inte att det är taget ur det blå.

Det finns en del praktiska saker som jag tycker har fallerat. Jag var inte nöjd med den obefintliga upptrappningen under inskolningen. Visst, hon fick prova att äta lunch där en dag men annars var det tvåtimmarspass som gällde. Inte konstigt att det blev någon slags smekmånad som visserligen gav dottern en positiv bild av förskolan men som inte gav fullgod förberedelse.

Jag har saknat någon form av avstämningssamtal efter att inskolningen avslutades. Jag hade inte velat ha det direkt efteråt utan kanske en månad efter avslutad inskolning? Få tydligare besked om hur det gått och hur hon fungerar i gruppen.

Vi är snart i december. Det verkar inte bli något utvecklingssamtal under denna terminen utan det blir väl under våren. Jag hade velat att det var tydligt uttalat från början; jag vill inte behöva lista ut det själv.

Det verkar som att det är dags för mig att be om ett samtal.

Read Full Post »