Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘föräldrapenning’

Hamnade nyligen i en diskussion om det där med ”pappamånader” apropå att dagarna som är reserverade för respektive förälder ska öka från 60 st till 90 st. Jättebra tycker jag, som tycker att jämställdhet är eftersträvansvärt och innebär större frihet och handlingsutrymme för båda parter.

Han som tog upp det var emot en ”pappamånad” till utifrån argumentet att ”varje familj måste få bestämma helt själva hur de ska göra”. Jag som brukar veta vad jag tycker men sällan är väl förberedd med argument var för en gångs skull inte svarslös.

Till att börja med svarade jag ”det får varje familj bestämma redan” vilket han inte riktigt tog till sig. Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar. 60 + 60 = 120 dagar är låsta till respektive förälder vilket är 25% av dagarna. Det betyder att 75% av dagarna gör familjer hur de vill med. Ökar det till 180 låsta dagar kan familjer göra hur de vill med 62,5% av dagarna, vilket fortfarande är merparten av föräldrapenningdagarna.

Han gjorde som han brukar i de diskussioner han initierar: han hävdade sitt argument en gång till. Jag insåg att här hjälper inga kärnfakta om jämställdhet, han är inte tillräckligt insatt i vad jämställdhet innebär och kommer troligen inte att lyssna på argumentation byggd på fakta.

Så när jag tröttnade konstaterade jag kallt att”den pappa som inte kan tänka sig att vara tre månader med sitt barn kanske ska fundera på om han alls ska bli pappa”. Inte snyggaste argumentet men det bet!

Och jag sparar det någonstans att ta fram igen och tänker att kanske kan även jag längre fram bli en sådan som argumenterar när det gäller feminism och jämställdhet, så som t ex Peppe och Jenny verkar göra, i stället för att bara tröttna och tystna.

Annonser

Read Full Post »